Loading…

Psykologisk kunskap grundad i forskning

Vi erbjuder psykologisk utredning och behandling i centrala Göteborg, i Lerum kommun och via Internet. Vi arbetar i första hand utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) men använder även, beroende av problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma. 

Våra priser för psykologisk behandling och andra insatser riktade till privatpersoner finner du här.

Vi erbjuder psykologiskt stöd under utmanande skeden i livet så som exempelvis då en parrelation utmanas, under en fertilitetsbehandling eller adoptionsprocess, inför och under åren som småbarnsförälder, när barnen börjar bli flyttklara eller då frågor dyker upp om barn och ungdomars psykiska hälsa. Vi har psykologer med speciell kompetens kring parterapi, graviditet och barnafödande, kvinnohälsa, regnbågsfamiljer och barns utveckling.

Psykologisk kunskap kan användas för att främja hälsa och livskvalitet samt förbättra prestation inom exempelvis arbete eller idrott. Här använder vi exempelvis verktyg från KBT & ACT för stresshantering, yoga för psykologisk behandling, visualisering, arbete med värderingar/livsriktning, djupavslappning, mindfulness och meditation.

Vi erbjuder föräldrarådgivning för såväl småbarnstiden som senare faser då utmaningar dyker upp. Ni är också välkomna för att få stöd i att främja förlossningsförberedelse/profylax utifrån dagsaktuell kunskap om vad som hjälper den födande till en positiv förlossningsupplevelse och vad som ger de bästa förutsättningarna för god hälsa hos mamma, partner och barn. Du/ni är välkomna att boka en individuell tid för stöd, vägledning och träning i verktyg som du kan ha nytta av inför och under förlossningen. Vi erbjuder också bearbetning/psykologisk behandling efter en negativ förlossningsupplevelse och psykologisk behandling av förlossningsrädsla.

Vi arbetar med den kliniskt testade behandlingsmodellen IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Genom att strukturerat behandla områden som intimitet/sexualitet, tillit, arbetsfördelning och/eller svartsjuka strävar man att nå ökad förståelse för olikheter, förbättra kommunikation och skapa gemensamma mål.

Vi strävar efter att nå ut med viktig psykologisk kunskap till fler. Vi anordnar kontinuerligt föreläsningar, kurser och workshops öppna för allmänheten.

Under hösten 2019 ges profylaxkursen Föda utan rädsla och för den som gått kursen finns ett tillfälle med repetition att boka in.

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg