Loading…

Psykologmottagning - i Göteborg, Lerum & online

Vi erbjuder psykologisk utredning och behandling i centrala Göteborg, i Lerum kommun och via Internet. Vi arbetar i första hand utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) men använder även, beroende av problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma. 

Våra priser för psykologisk behandling och andra insatser riktade till privatpersoner finner du här.

Känner du dig stressad eller ständigt uppvarvad? Aldrig lugn? Har du svårt att sova? Eller ont i kroppen? För människor idag är att finna en balans i livet, eller det så kallade livspusslet, är en av vår tids största utmaningar. Vi är experter på stresshantering och utgår ifrån vår breda och mångåriga erfarenhet av att arbeta som psykologer med just olika former av stress. Välkommen att ta kontakt för att finna din väg till ett mer balanserat liv.  

Mental träning för idrottare. Vi hjälper dig som önskar prestera optimalt och samtidigt må mentalt bra under din idrottskarriär. Även för andra former av prestationer finns effektiva psykologiska verktyg grundade i forskning. En viktig del i detta arbete är självledarskap som i sin tur är en viktig del i att också kunna vara en bra ledare för andra. Arbete kring ledarskap och prestation för organisationer finner du information om på www.balevo.se

Föräldrarådgivning för såväl småbarnstiden som senare faser då utmaningar dyker upp. Förlossningsförberedelse/profylax utifrån dagsaktuell kunskap om vad som hjälper den födande till en positiv förlossningsupplevelse och vad som ger de bästa förutsättningarna för god hälsa hos mamma, partner och barn. Vi hjälper också föräldrar att bearbeta en upplevd negativ förlossningsupplevelse och behandlar förlossningsrädsla.

Må bra i parrelationen genom parterapi med leg. psykolog. Vi arbetar med den väl beforskade behandlingsmodellen IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Genom att strukturerat behandla områden som intimitet/sexualitet, tillit, arbetsfördelning och/eller svartsjuka främjas förståelse för olikheter, kommunikationen förbättras och tillsammans finner ni gemensamma mål för framtiden.

Psykologiteamet strävar efter att föra ut meningsfull psykologisk kunskap. Vi söker efter väl beforskad kunskap som med små resurser men klokt använd kan göra stor skillnad - för arbetsplatser, individer och samhälle. Våra föreläsningar, kurser och utbildningar är ett viktigt sätt att nå ut med denna kunskap till fler.

Exempel på områden vi föreläser kring är existentiella frågor, relationer, stress och stresshantering, samarbete, kreativitet, engagemang att förebygga psykisk ohälsa/främja god mental hälsa, fysisk aktivitet för att främja och behandla psykisk ohälsa, mindfulness.

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg