Förlossningsföreberedelse och föräldrarådgivning

Vi erbjuder föräldrarådgivning för såväl småbarnstiden som senare faser då utmaningar dyker upp. Ni är också välkomna för att få stöd i att främja förlossningsförberedelse/profylax utifrån dagsaktuell kunskap om vad som hjälper den födande till en positiv förlossningsupplevelse och vad som ger de bästa förutsättningarna för god hälsa hos mamma, partner och barn. Du/ni är välkomna att boka en individuell tid för stöd, vägledning och träning i verktyg som du kan ha nytta av inför och under förlossningen. Vi erbjuder också bearbetning/psykologisk behandling efter en negativ förlossningsupplevelse och psykologisk behandling av förlossningsrädsla.

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg