Growth & Balance – a holistic perspective on women's health

After working with mental health for many years, we felt that it was
difficult to reach out with knowledge about women’s health. We know that
many women experience difficulties, pain and suffering without finding
good help. We have met many women who, after years of trying to seek
good help, have given up getting adequate help in care for their
physical and mental illness. In meetings with these women, we have many
times seen how psychological knowledge and psychological treatment have
been able to play a decisive role. In order to be able to reach out with
knowledge about women’s health in a clear and effective way from a
psychological and interdisciplinary perspective, we started Growth &
Balance which offers:

Psychological counseling, assessment and treatment at our private clinic
for difficulties and life situations where knowledge of women’s health
is important.

Group therapy and digital courses for counseling and help for self-help.

Spreading knowledge through networks, our blog and this website.

Education, supervision and supply knowledge based on psychological
knowledge about women’s health for healthcare staff.

All of our services can be offered in English. They can also take place
in person or digitally (through video), depending on your needs. The
treatments and courses are tailored to the client, so do not hesitate to
reach out with any specific concerns.

The knowledge we want to reach out with can of course be helpful even
for those who do not identify themselves as women. Even though we use
the word woman and women’s health on this website, we of course welcome
everyone who feels that our knowledge can be helpful. We work with LGBTQ
issues both in contact with our clients and in the dissemination of
expertise in supervision and training.

Ibland spelar det roll att man är född som kvinna. Ibland påverkas vårt mående av hormonella förändringar – t.ex. under klimakteriet, under varje menstuationscykel, under en IVF-behandling samt under och efter en graviditet. Ibland påverkas vårt mående av hur det är att bemötas utifrån att vara kvinna och de förväntningar och så kallade ”kvinno-fällor” som man kan hamna i.

Vi vet att en rad vanliga besvär och sjukdomar som drabbar just kvinnor är allt för lite uppmärksammande inom vården och att det saknas kunskap kring dessa problem – även om mycket har gått åt rätt håll de senaste åren. Exempel på dessa problem är endometrios, PMS/PMDS och smärta i underlivet/vulvovaginal stmärta. Detta innebär även att det ofta tar lång tid för kvinnorna som lider av dessa problem att få rätt hjälp.

Vi vet att kvinnor löper större risk att drabbas av stressproblematik och utmattningssyndrom. Det är inte så konstigt utfrån att många kvinnors stress-nivåer går upp när de kommer hem efter en arbetsdag medan många mäns stressnivåer istället då går ner, när hemarbetet som i större utsträckning görs av kvinnor, startar.  Vi vet även att kvinnodominerade yrken, så som yrken inom vård och omsorg, generellt har sämre arbetsmiljö och lägre lönenivåer, vilket bidrar till stressen.

Vi vet att alldeles för många kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp, våldtäkt eller våld i en nära relation. Dessa upplevelser är också några av de händelser som ger allra störst risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Vi vet att väl utvecklad, avancerad medicinsk vård för kvinnor brister gällande att ta hänsyn till psykologiska faktorers betydelse för att läka och främja hälsa hos de behandlade kvinnorna. Det gäller exempelvis behandling av livmodershalscancer, bröstcancer, endometrios, smärtproblematik av olika slag, fertilitetsbehandlingar, förlossningsvård och eftervården för nyblivna mammor Det vittnar såväl de behandlade kvinnorna som vårdpersonal och forskningsstudier om. Att en grundläggande nivå gällande gott och tryggt bemötande inte alltid kan garanteras inom vården då dessa kvinnor är som mest sårbara är ett annat stort problem. 

Sammanfattningsvis ser vi ett stort behov för att lyfta frågor kring kvinnohälsa och vi ser värdet av att kunna erbjuda en psykologmottagning med just perspektivet kvinnohälsa. Vi anser också att tvärvetenskapliga samarbeten är nödvändiga för att finna goda lösningar för den ohälsa som drabbar kvinnor idag, där såväl medicinska, psykologiska, kulturella och samhällsvetenskapliga perspektiv behövs.

Kunskaperna vi vill lyfta och nå ut med kan självklart vara till nytta även för den som inte identifierar sig som kvinna . Även om vi på denna hemsida använder ordet kvinna och kvinnohälsa så välkomnar vi såklart alla som upplever att våra kunskaper kan vara till hjälp. Vi arbetar med HBTQ-frågor såväl i kontakten med våra klienter som i förmedlingen av expertis i handledning och utbildning. 

Senaste inläggen

Personlig utveckling

Personlig utveckling handlar om att bli en bättre person och nå sin fulla potential. Genom att finna nya insikter växer du som person och ser

Läs mer

Ny kunskap om PMDS

I Vetenskapsradion På djupet i P1 undersöker reporter Malin Marcko i ett avsnitt PMDS och om det finns någon behandling mot det. PMDS, eller premenstruellt

Läs mer
Shopping Basket