Loading…

Företag/organisation

Vi förmedlar verktyg i syfte att förbättra förmågan till stresshantering på arbetsplatser. Insatser kan handla om föreläsningar eller kurser riktade till medarbetare där kunskap om vägar till återhämtning och stresshantering förmedlas - exempelvis KBT, mindfulness, fysisk aktivitet för att förebygga ohälsa. Vi kan tillsammans med ledningen på en arbetsplats ge vägledning i förändringar gällande den fysiska arbetsmiljön (nudging, grönt på arbetsplatsen), rutiner kring arbetstid och utformning av arbetsuppgifter så som t.ex. pauser och återhämtande aktiviteter samt rekommendationer kring beröm, feedback och återkoppling.

Att vara ledare och chef är en komplex uppgift. Psykologiteamet erbjuder stöd i rollen som chef och uppdraget som ledare. Exempel på fokusområden vid dessa uppdrag kan vara effektiv kommunikation, att bättre förstå sig själv, att förstå vilka styrkor och svårigheter vi har i mötet med andra och i vår ledarskapsstil samt verktyg för detta, analys av arbetssituation och krav, finna meningsfulla målformuleringar/värderad riktning/vision utifrån verksamheten.

Psykologiteamet strävar efter att föra ut meningsfull psykologisk kunskap. Vi söker efter väl beforskad kunskap som med små resurser men klokt använd kan göra stor skillnad - för arbetsplatser, individer och samhälle. Våra föreläsningar, kurser och utbildningar är ett viktigt sätt att nå ut med denna kunskap till fler. Exempel på områden vi föreläser kring är stress och stresshantering, att främja arbetsglädje, arbetsförmåga, välfungerande team och kreativitet, att förebygga psykisk ohälsa/främja god mental hälsa, fysisk aktivitet för att främja och behandla psykisk ohälsa, mindfulness, långsiktigt effektivt ledarskap samt arkitekturpsykologi/miljöpsykologi.

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg