Kvalitetssäkring

All vår behandling och alla de tjänster i form av förändringsarbete och utveckling som vi erbjuder genomförs av legitimerade psykologer. Psykolog är en skyddad titel som inom det psykologiska området endast får användas av den som har genomfört universitetets 5-åriga psykologutbildning samt genom ett års tjänstgöring under handledning (PTP) har godkänts och därmed erhållit Socialstyrelsens legitimation. Legitimerade psykologer lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att allt arbete ska utgå ifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Som legitimerad psykolog är det också lagstadgat att psykologen endast får ta på sig uppdrag som denne har tillräckliga kunskaper för att genomföra på ett professionellt sätt. Psykologlegitimationen fungerar därmed som en viktig kvalitetssäkring för de tjänster vi erbjuder.

 

Som företag väljer vi också att ständigt utvärdera våra metoder och arbetssätt för att bli bättre. Inom våra kunskapsområden ser vi det som viktigt att dels vara väl insatta i tidigare teorier och forskning men även uppdaterade kring de nyaste rönen. Med både ett kritiskt ifrågasättande utifrån vår kunskapsbas men också en nyfiken öppenhet följer vi den pågående forskningen inom psykologin för att kunna erbjuda dagslägets mest effektiva och välfungerande metoder.

Shopping Basket