Om oss

Efter att i många år ha arbetat med psykisk hälsa så kände vi att det var svårt att nå ut med kunskap om kvinnohälsa. Vi vet att många kvinnor upplever svårigheter, smärta och lidande utan att hitta till bra hjälp. Vi har mött många kvinnor som efter år av försök att söka bra hjälp gett upp att få adekvat hjälp i vården för sin fysiska och psykiska ohälsa. I möten med dessa kvinnor har vi många gånger sett hur psykologisk kunskap och psykologisk behandling har kunnat spela en avgörande roll. För att på ett tydligt och effektivt sätt kunna nå ut med kunskap om kvinnohälsa utifrån ett psykologiskt och tvärvetenskapligt perspektiv så startade vi Utveckling & Balans.

I behandling arbetar vi i första hand utifrån Kognitiv Beteendeterapi (KBT) men använder även, beroende på problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma. Exempelvis kan vi erbjuda psykolog med utbildning inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT)Compassion focused therapy (CFT)existentiell terapikropp- och känslofokuserade metoder eller Interpersonell Terapi (IPT).

Varmt välkommen till oss med dina frågor rörande kvinnohälsa.

Psykologer

Louise Rådqvist
info@utvecklingochbalans.se

Louise har psykologexamen från Göteborgs universitet. Utöver utbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT) så arbetar Louise även med Compassion Fokuserad Terapi (CFT) samt har gått fördjupningskurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Motiverande Samtal (MI).

louise-600

Agnes Granberg
info@utvecklingochbalans.se
073-619 83 66

Agnes är leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, KBT-terapeut, fil. kand. i statsvetenskap. Arbetat med hälsa sedan 2007 och som psykolog sedan 2013.

Kvalitetssäkring

Inom våra utbildningar, i handledningen och kunskapsförmedlingen strävar vi efter ett tvärvetenskapligt samarbete för att kunna nå ut med ett helhetsperspektiv gällande kvinnohälsa. För dig som kommer som klient till vår mottagning så träffar du psykologer. Psykolog är en skyddad titel som inom det psykologiska området endast får användas av den som har genomfört universitetets 5-åriga psykologutbildning. Efter utbildningen genomför de flesta psykologer även ett års tjänstgöring under handledning (PTP) och när detta år av granskad tjänstgöring genomförts erhåller man Socialstyrelsens legitimation. Legitimerade psykologer lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att allt arbete ska utgå ifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Som legitimerad psykolog är det också lagstadgat att psykologen endast får ta på sig uppdrag som denne har tillräckliga kunskaper för att genomföra på ett professionellt sätt. Psykologlegitimationen fungerar därmed som en viktig kvalitetssäkring för de tjänster vi erbjuder.

Som verksamhet väljer vi också att ständigt utvärdera våra metoder och arbetssätt för att bli bättre. Inom våra kunskapsområden ser vi det som viktigt att dels vara väl insatta i tidigare teorier och forskning men även uppdaterade kring de nyaste rönen. Med både ett kritiskt ifrågasättande utifrån vår kunskapsbas men också en nyfiken öppenhet följer vi den pågående forskningen inom kvinnohälsa och psykologi för att kunna erbjuda dagslägets mest effektiva och välfungerande behandlingar.

Shopping Basket