Psykologsamtal

Vill du träffa en psykolog som är kunnig inom kvinnohälsa är du varmt välkommen till vår mottagning. Du kan komma för att träffa en psykolog av många olika anledningar – kanske vill du få någon att prata med, få stöd och pepp eller så har du ett specifikt problem du vill få hjälp att förstå och behandla. 

Det som skiljer oss från andra mottagningar är att du vet att vi också har kunskap om just frågor kopplade till kvinnohälsa. Vi gör vårt bästa för att vara väl inlästa på aktuell forskning kring dessa frågor men vi har såklart också kunskap för att utreda och behandla andra vanliga psykiska besvär.

Ibland spelar det roll att man är född som kvinna. Ibland påverkas vårt mående av hormonella förändringar – t.ex. under klimakteriet, under varje menstuationscykel, under en IVF-behandling samt under och efter en graviditet. Ibland påverkas vårt mående av hur det är att bemötas utifrån att vara kvinna och de förväntningar och så kallade ”kvinno-fällor” som man kan hamna i.

Vi vet att en rad vanliga besvär och sjukdomar som drabbar just kvinnor är allt för lite uppmärksammande inom vården och att det saknas kunskap kring dessa problem – även om mycket har gått åt rätt håll de senaste åren. Exempel på dessa problem är endometrios, PMS/PMDS och smärta i underlivet/vulvovaginal stmärta. Detta innebär även att det ofta tar lång tid för kvinnorna som lider av dessa problem att få rätt hjälp.

Vi vet att kvinnor löper större risk att drabbas av stressproblematik och utmattningssyndrom. Det är inte så konstigt utfrån att många kvinnors stress-nivåer går upp när de kommer hem efter en arbetsdag medan många mäns stressnivåer istället då går ner, när hemarbetet som i större utsträckning görs av kvinnor, startar.  Vi vet även att kvinnodominerade yrken, så som yrken inom vård och omsorg, generellt har sämre arbetsmiljö och lägre lönenivåer, vilket bidrar till stressen.

Vi vet att alldeles för många kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp, våldtäkt eller våld i en nära relation. Dessa upplevelser är också några av de händelser som ger allra störst risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Vi vet att väl utvecklad, avancerad medicinsk vård för kvinnor brister gällande att ta hänsyn till psykologiska faktorers betydelse för att läka och främja hälsa hos de behandlade kvinnorna. Det gäller exempelvis behandling av livmodershalscancer, bröstcancer, endometrios, smärtproblematik av olika slag, fertilitetsbehandlingar, förlossningsvård och eftervården för nyblivna mammor Det vittnar såväl de behandlade kvinnorna som vårdpersonal och forskningsstudier om. Att en grundläggande nivå gällande gott och tryggt bemötande inte alltid kan garanteras inom vården då dessa kvinnor är som mest sårbara är ett annat stort problem. 

Sammanfattningsvis ser vi ett stort behov för att lyfta frågor kring kvinnohälsa och vi ser värdet av att kunna erbjuda en psykologmottagning med just perspektivet kvinnohälsa. Vi anser också att tvärvetenskapliga samarbeten är nödvändiga för att finna goda lösningar för den ohälsa som drabbar kvinnor idag, där såväl medicinska, psykologiska, kulturella och samhällsvetenskapliga perspektiv behövs.

Shopping Basket