Under våren 2020 anordnar Psykologiteamet två specialistkurser för psykologer. Kurserna är skapade utifrån principen att identifiera aktuell psykologisk forskning som om den når ut till fler kan bidra till viktig samhällsnytta.

Två anmälda från samma arbetsplats erhåller 5% rabatt på kursavgiften och tre eller fler anmälda från samma arbetsplats erhåller 10% rabatt. 

Välkommen med din anmälan här: Anmälan

Kursdatum: Vårterminen 2020 - 15:e, 16:e & 17:e januari, 11:e, 12:e & 13:e mars samt examination en av dagarna 22:a, 23:e eller 24:e april.

Vi välkomnar till kursen Fysisk aktivitet och psykisk hälsa - Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. I denna kurs får du lära dig om relationen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Vad händer i kropp och hjärna vid rörelse? Hur påverkas kognitiva förmågor, upplevd mental hälsa och psykiatriska tillstånd av träning? Vad vet vi om hur vi kan skapa motivation och få även de grupper som rör sig minst att våga och vilja röra sig mer?

Utförlig kursbeskrivning finner du här.

Kursdatum: Vårterminen 2020 - 20:e - 21:a januari, 9:e - 10:e mars och 27:e april samt ett av examinationsdatumen 28:e, 29:e eller 30 april 2020

Vi välkomnar till kursen Nudging och Beslutsfattande: Om hur vi kan främja hälsa, välfungerande organisationer och långsiktigt kloka val med kunskap från beteendevetenskap och kognitionspsykologi. Kursen fokuserar på ett högaktuellt forskningsfält som kan ge oss en fördjupad förståelse för människors beteende och lär oss verktyg att arbeta med i förändringsarbete på individ- grupp och samhällsnivå.

Utförlig kursbeskrivning finner du här. 

© 2019 Psykologiteamet - info@psykologiteamet.se - 073-619 83 66 - Norra Liden 9, 411 18 Göteborg