Utbildning och handledning inom kvinnohälsa

För yrkesverksamma, ex. barnmorskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, gynekologer, obstretiker m.fl. tillhandahåller vi handledning samt utbildning/fortbildning inom kvinnohälsa.

Ny digital utbildning inom kvinnohälsa med fokus på bl.a. endometrios, PCOS, PMS/PMDS och vulvovaginal smärta kommer att starta i januari 2022. Om du önskar mer information om denna utbildning eller vill ta del av vårt nyhetsbrev för yrkesverksamma så skicka gärna ett mejl till info@utvecklingochbalans.se

Vi välkomnar dig som besitter expertis inom något av kvinnohälsans områden att ta kontakt då vi gärna vill finna fler engagerade samarbetspartners, föreläsare och handledare. Om du är del av en organisation eller ett annat sammanhang där ni delar vår önskan och ambition att sprida dessa kunskaper till fler är du också varmt välkommen att kontakta oss för att tänka ihop kring hur vi kan nå ut till fler. 

De öppna utbildningar vi anordnar genomförs via WiseMind – Psykologiskt kunskapscenter.

Du kommer enkelt i kontakt med oss  här.

Shopping Basket