pexels-ivan-rebic-4513572

Vad är hälsa för dig?

Har du tröttnat på att vården inte har ett helhetsperspektiv på hälsa?
Skulle du vilja möta någon med erfarenheter av och ett tvärvetenskapligt perspektiv på kvinnohälsa för att hjälpa dig till en bättre livsbalans och läkning?

Utveckling & Balans är tänkt som ett komplement till den offentliga vården. Vi vill vi nå ut med kunskap om kvinnohälsa utifrån ett psykologiskt och tvärvetenskapligt perspektiv för på så sätt bidra till en förbättrad kvinnohälsa, livsbalans och läkning. 

Att kvinnor upplever svårigheter att få hjälp inom hälso- och sjukvården med ett helhetsperspektiv på kropp och själ är tyvärr inte ovanligt. Många har efter år av försök gett upp att få adekvat hjälp för sin fysiska och psykiska ohälsa genom den offentliga vården. Svårigheterna kan relatera till stress, graviditet, problem utifrån samhälleliga kroppsideal och självkänsla, konflikter i nära relationer, jämställdhetsproblem och annat som kan kräva ett helhetsperspektiv.

Utveckling & Balans erbjuder:

  • Individuell psykologisk rådgivning, utredning och behandling på vår privata mottagning vid svårigheter och livssituationer där kunskap om kvinnohälsa är viktigt. Vi erbjuder även digitala psykologsamtal, ett alternativ som ibland kan kännas lättare än fysiska besök.
  • Gruppbehandling
  • Digitala kurser för rådgivning och hjälp till självhjälp
  • Kunskapsförmedling genom nätverk, vår blogg och vår hemsida med rådgivning inom kvinnohälsa såsom t.ex. hormonella besvär, underliv och sexualitet, graviditet och förlossning,  barnönskan,  självkänsla och självbild, stress och utmattning, konflikthantering, jämställdhetsproblem m.fl.
  • Utbildning, handledning och kunskapsförmedling utifrån psykologisk kunskap om kvinnohälsa för personal inom vården

HBTQ-perspektiv

Vi välkomnar alla som upplever att våra kunskaper kan vara till hjälp, oavsett könsidentifiering, även om vi på denna hemsida använder orden kvinna och kvinnohälsa. Vi arbetar med HBTQ-frågor såväl i kontakten med våra klienter som i förmedlingen av expertis i handledning och utbildning. 

Välkomna till oss på Utveckling & Balans!

Comments are closed.