Vulvovaginal smärta

Vulvovaginal smärta är ett paraplybegrepp som innefattar olika former av smärta i underlivet och mellan 7 och 15% av kvinnor i reproduktiv ålder beskrivs ha någon form av dessa problem med smärta i underlivet. Det finns en viss förvirring kring olika begrepp och diagnoser som används för dessa vanliga problem hos kvinnor. Olika forskningsstudier har använt olika definitioner och man använder olika diagnoser beroende av vilket land och även vilken mottagning i ett viss land som man kommer till.  Trots detta vet vi idag ganska mycket om vilka behandlingar som kan vara till hjälp för den som upplever problem med smärta av olika slag i underlivet. 

Om smärtan inte går över av sig självt efter en kortare tid är det vitkigt att söka hjälp för att utreda problemen och därmed kunna få en effektiv behandling. Medicinsk undersökning bör göras för att utesluta medicinska orsaker. I många fall finns dock ingen medicinsk förklaring till smärtan och då är psykologisk behandling med KBT eller ACT, samt ibland tillsammans med fysioterapi, den mest effektiva behandlingen. På Utveckling & Balans kan vi erbjuda evidensbaserad psykologisk behandling för dessa problem och även rekommendera vart du kan vända dig för att få träffa kunnig fysioterapuet och gynekolog vid behov. 

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig.

Shopping Basket